Palet Schoolfotografie

ALGEMENE VOORWAARDEN Palet Schoolfotografie


Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Palet Schoolfotografie zijn naast de toepasselijke wetgeving ook de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.


De website heeft tot doel het informeren van potentiële en bestaande klanten van Palet Schoolfotografie .

Palet Schoolfotografie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze Palet Schoolfotografie website. Palet Schoolfotografie garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Palet Schoolfotografie noch medewerkers, noch derden waarvan Palet Schoolfotografie gebruik maakt, zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Palet Schoolfotografie kan ten alle tijden en zonder kennisgeving, wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen (disclaimer).

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Palet Schoolfotografie danwel opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar, danwel gelicenseerd door de eigenaar aan Palet Schoolfotografie.

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden en vermits vooraf schriftelijke toestemming is ontvangen van Palet Schoolfotografie voor gebruik zoals hierboven genoemd.

Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Palet Schoolfotografie hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer. Voor vragen, en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Palet Schoolfotografie via info@ paletschoolfotografie.nl