Palet Schoolfotografie

PRIVACY VERKLARING PALET SCHOOLFOTOGRAFIE

Palet Schoolfotografie (KvK nummer 34328661, BTW-id NL001317227B79) is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in schoolfotografie.
Wij verzorgen de schoolfotografie op basis- en middelbare scholen alsmede op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

In het kader hiervan verwerken wij persoonsgegevens van u.
Deze persoonsgegevens  (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zijn privacy gevoelig. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacy wet.

Dit betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacy verklaring
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook van partijen eisen die in onze opdracht werken
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen

 

AFHANDELING BESTELLING

Voor de afhandeling van een door u geplaatste bestelling maken wij gebruik van de door u opgegeven persoonsgegevens.

Dat kunnen zijn:

 • Naam   (voor- en achternaam)
 • Adres en Woonplaats
 • Leerling nummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • TelefoonnummerWij hebben deze gegevens nodig om:

 • De foto’s bij de juiste persoon af te leveren
 • De betaling op de juiste manier te kunnen verwerken
 • U een bevestiging te mailen van de door u gedane bestelling
 • U te bellen of mailen als er een vraag is over uw bestelling


VAN WIE ONTVANGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Bij het plaatsen van een bestelling bij Palet Schoolfotografie levert u zelf uw persoonsgegevens aan.

In sommige gevallen ontvangen wij van de school bepaalde persoonsgegevens. De school geeft ons dan opdracht de naam, klas, leerling nummer en geboorte datum aan de foto te koppelen. Dit is nodig voor het vervaardigen van schoolpasjes of voor de schoolsystemen Magister en Parnassus.

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is (doch uiterlijk een jaar).
Als de gegevens niet meer nodig zijn voor bovenstaande doeleinden worden deze gewist.
Tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens)

Alle foto bestanden worden een jaar na dato automatisch verwijderd en vernietigd.

 

BEVEILIGING

Wij hebben beveiligingsmaatregelingen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Wij werken met een gecertificeerde SSL-verbinding. Alle foto’s hebben een unieke fotocode. Men kan alleen de foto’s bekijken waarvan een code in het bezit is.
Aan de scholen leveren wij bestanden met een lage resolutie. Deze worden o.a. gebruikt voor het leerlingvolgsysteem en de school zelf.

 

PUBLICATIE

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij publiceren geen klantgegevens. Wij publiceren geen foto’s (bijv. voor promotie doeleinden) zonder van u uitdrukkelijke toestemming te hebben ontvangen.

 

BETALING

De afhandeling van de betaling wordt verzorgd dor SISOW via hun beveiligde website.

 

WELKE PARTIJEN ONTVANGEN UW PERSOONSGEGEVENS?

Palet Schoolfotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden in principe niet met andere organisaties gedeeld. Wel kan het zijn dat wij (wettelijk) verplicht zijn deze persoonsgegevens te delen.

 

RECHTEN

Als betrokkene heeft u een aantal rechten op basis van de privacy wetgeving. Zo hebt u het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook mag u een verzoek doen tot wijziging of verwijdering van deze persoonsgegevens.

Wilt u graag een van uw rechten uitoefenen, kunt u een brief sturen naar:

Palet Schoolfotografie
Laan der Nederlanden 112A
1945 AC Beverwijk

Nadat uw identiteit is vastgesteld zullen wij u verzoek beantwoorden. Wij streven ernaar uw verzoek binnen een maand te beantwoorden. Echter in het geval van erg complexe vragen kan dit langer duren. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

 

KLACHTEN

Als u vindt dat wij toch niet op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan of heeft u een ander soort klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een brief sturen (per post) naar:

Palet Schoolfotografie
Laan der Nederlanden 112A
1945 AC Beverwijk
 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Uiteraard helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacy wetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen tegen deze verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 

VRAGEN

Voor vragen over uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen via palet-schoolfotografie@planet.nl

 

WIJZIGINGEN

Deze privacy verklaring is gemaakt op 25 mei 2018. Als wij onze privacy verklaring wijzigen, wordt dit kenbaar gemaakt op onze website.

 

CONTACT

Palet Schoolfotografie
Laan der Nederlanden 112A
1945 AC Beverwijk
 

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITE EN DIENSTEN ACCEPTEERT U UITDRUKKELIJK DE REGELS ZOALS VASTGESTELD IN DEZE PRIVACY VERKLARING.